I Sesja Rady Powiatu Leskiego

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) zawiadamiamy, że Komisarz Wyborczy w Krośnie II postanowieniem DKO-0011-56/18 zwołuje I sesję Rady Powiatu Leskiego w dniu 21 listopada 2018 r. o godz. 17:00 …

KOMUNIKAT STAROSTY LESKIEGO – trening systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania

K O M U N I K A T STAROSTY LESKIEGO W dniach 14.11 – 15.11.2018 r. (ewentualnie 16.11.2018 r.) na terenie powiatu leskiego odbędzie się trening systemu  powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza, w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia „RENEGADE – SAREX 18/II”. W ramach treningu, między …

100 LAT NIEPODLEGŁEJ

W 1795 roku doszło do III rozbioru, Polska została wymazana z mapy świata. Dopiero 123 lata później, w listopadzie 1918 roku kraj odzyskał niepodległość.Polska nigdy nie błagała o wolność.Polska zawsze walczyła by ją zdobyć.Wolność nie zostaje daną raz na zawsze trzeba o nią walczyć ,zabiegać i pielęgnować!Wybuch I wojny światowej …

SEZON ZIMOWY 2018/2019

Informujemy, że w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie funkcjonuje bezpłatny, całodobowy numer informacyjno – koordynacyjny 987, pod którym osoby bezdomne i potrzebujące pomocy mogą uzyskać informacje o placówkach udzielających wsparcia osobom potrzebującym w sezonie zimowym.

[Powiat Leski] Ogłoszenie o zamówieniu: 2 Przetarg: Cyfryzacja części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) Załącznik nr 1b do SIWZ Załącznik nr 1a do SIWZ Załącznik nr 6 wykaz uslug Załącznik nr 5 potencjał osobowy Załącznik nr 4 warunki techniczne Załącznik nr 3 grupa kapitalowa Załącznik nr 2 wzor umowy Załącznik nr1 formularz ofertowy SIWZ Formularz RODO