INFORMACJA O UTRUDNIENIACH W RUCHU na drodze  powiatowej Nr 2272R Uherce Mineralne – Myczkowce – Bóbrka w m. Myczkowce

  Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie  informuje, iż w dniach   16 – 17.08.2018r. oraz 20.08.2018r. w godzinach od 8,00 do 19,00 ze względu na zaplanowane prace remontowe ( wymiana przepustów pod jezdnią) na drodze  powiatowej Nr 2272R Uherce Mineralne – Myczkowce – Bóbrka w m. Myczkowce,   ruch …

[Powiat Leski] Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych w obrębie miasta Lesko

Ogłoszenie o zamówieniu Kosztorysy ślepe (xls) SIWZ  Modyfikacja SIWZ (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) Załącznik nr 1 do SIWZ | Wzór oferty Załącznik nr 2 do SIWZ | Projekt umowy Załącznik nr 3 do SIWZ | Oświadczenie o spełnianiu warunków Załącznik nr 4 do SIWZ | Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia Załącznik …